Vietnam Moving
Vietnam Moving

Cải tạo nhà khuyết góc

Vinamoving.com | 4/6/2017

Những ngôi nhà hiện đại thường không tránh khỏi kiểu thiêt kế một bên lồi ra một bên lõm vào. Chỗ lõm vào được gọi là góc khuyết, thường sẽ tạo thành hung tướng. Bộ phận lõm vào càng lớn thì vận khí càng kém.

Nhà có góc khuyết đa số là do chúng ta chuộng ngoại quan kiên trúc tạo nên. Gặp tình trạng này, bạn có thể căn cứ vào phương vị góc khuyết để chọn phương pháp bố’ cứu.

Cải tạo nhà khuyết góc

Khuyết Đông Bắc và Tây Nam:

dỡ bô bức tường rồi xây thêm làm cho nó trở thành góc vuông. Bộ phận xây thêm có thế’ làm thành một gian phòng hoặc dùng làm nhà kho.

Khuyêt phía Đông:

bạn có thế làm mái che, xây thêm phòng. Nhưng phía Đông thường là nơi tiêp thu ánh sáng, nên khó có thế cải tạo bằng cách này. Nói cách khác, vị trí phía Đông, Đông Nam và Nam thường được phân định làm phòng ăn và phòng riêng của người nhà, do đó, tuyệt đối không được đế tôi tăm u ám. Bạn có thể bổ cứu bằng cách xây thêm một gian phòng cách kiến trúc khoảng lm. Tuy nhiên, cần chú ý là vật mới được xây dựng phải có kích thước bằng với góc khuyết, thậm chí lớn hơn một chút mới được.

Khuyết góc Đông Nam:

phương thức bo cứu tương tự như bổ cứu nhà khuyết phía Đông.

Khuyết góc phía Tây:

phương thức bồ cứu tôt nhất là xây thêm đế lấp đầy góc khuyết.

Khuyết góc Tây Bắc:

phương vị Tây Bắc xưa nay thường được gọi là Càn vị, Thiên vị, Phụ vị.. Bạn nên bổ cứu bằng cách xây thêm một gian phòng khác, hoặc làm cho căn phòng vốn có lồi ra, đều có hiệu quả làm hiện rõ cát tướng của ngôi nhà. Phương vị này nên làm lồi ra, nếu bị khuyết thì sẽ không tốt

MỚI NHẤT
logo