Vietnam Moving
Vietnam Moving

Chọn tầng lầu

Vinamoving.com | 4/6/2017

Khi nào chuyển nhà hay chuyển văn phòng hãy gọi Vina Moving

Khi chọn nhà, mọi người thường chú ý đến các yếu tô' ngoại tại như hoàn cảnh, hình thế, đường sá, sông ngòi. Nhưng vân đề ngũ hành của mệnh tướng với sô tầng và từ trường cũng anh hưởng đến cơ thể con người. Trong cùng một tòa nhà, sự giàu nghèo của những người cư trú ở các tầng lầu khác nhau cũng khác nhau rõ rệt. Vậy chúng ta nên chọn lựa tầng lầu như thê nào?

Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu biết một chút về thiên can địa chi. Năm Giáp Tý, năm Bính Tý, năm Mậu Tý, nămCanh Tý, năm Nhâm Tý thì con giáp là chuột, ngũ hành thuộc Thủy.

Năm Ất Sửu, năm Đinh Sửu, năm Kỷ Sửu, năm Tân Sửu, năm Quý Sửu thì con giáp là trâu, ngũ hành thuộc Thổ.

Năm Giáp Dần, năm Bính Dần, năm Mậu Dần, năm Canh Dần, năm Nhâm Dần thì con giáp là hổ, ngũ hành thuộc Mộc.

Năm Ất Mão, năm Đinh Mão, năm Kỷ Mão, năm Tân Mão, năm Quý Mão thì con giáp là mèo, ngũ hành thuộc Mộc.

Năm Giáp Thìn, năm Bính Thìn, năm Mậu Thìn, năm Canh Thìn, năm Nhâm Thìn thì con giáp là rồng, ngũ hành thuộc Thổ.

Năm Ất Tỵ, năm Đinh Tỵ, năm Kỷ Tỵ, năm Tân Tỵ, năm Quý Tỵ thì con giáp là rắn, ngũ hành thuộc Hỏa.

Chọn tầng lầu

Năm Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ, năm Mậu Ngọ, năm Canh Ngọ, năm Nhâm Ngọ thì con giáp là ngựa, ngũ hành thuộc Hỏa.

Năm Ất Mùi, năm Đinh Mùi, năm Kỷ Mùi, năm Tân Mùi, năm Quỷ Mùi-thì con giáp là dê, ngũ hành thuộc Thổ.

Năm Giáp Thân, năm Bính Thân, năm Mậu Thân, năm Canh. T.hân_, năm Nhâm Thân thì con giáp là khỉ, ngũ hành thuộc Kim. ; -

Năm Ât Dậu, năm Đinh Dậu, năm Kỷ Dậu, năm Tân Dậu, năm Quý Dậu thì con giáp là gà, ngũ hành thuộc Kim.

Năm Giáp Tuất, năm Bính Tuất, năm Mậu Tuất, năm Canh Tuất, năm Nhâm Tuất thì con giáp là chó, ngũ hành thuộc Thổ.

Năm Ât Hợi, năm Đinh Hợi, năm Kỷ Hợi, năm Tân Hợi, năm Quý Hợi thì con giáp là lợn, ngũ hành thuộc Thủy.

Tiếp theo, chúng ta cần tìm hiểu quan hệ của ngũ hành và tầng lầu.

Tòa nhà sô 1 và số 6 thuộc phương Bắc, thuộc Thủy. Do đó, tầng 1 và tầng 6 của tòa nhà thuộc Thủy; các tầng có sô đuôi là 1 hoặc 6 cũng thuộc Thủy, như tầng 11, tầng 21, tầng 31...

Tòa nhà sô 2 và sô 7 thuộc phương Nam, thuộc Hỏa. Do đó, tầng 2 và tầng 7 của tòa nhà thuộc Hỏa, những tầng có sô đuôi là 2 hoặc 7 cũng thuộc Hỏa, như tầng 12, 22, 32...

Tòa nhà sô 3 vá sô 8 thuộc phương Đông, thuộc Mộc. Do đó, tầng 3 và tầng 8 của tòa nhà thuộc Mộc, những tầng có sô đuôi là 3 hoặc 8 cũng thuộc Mộc, như tầng 13, 23, 33...

Tòa nhà số 4 và sô 9 thuộc phương Tây, thuộc Kim. Do dó, tầng 4 và tầng 9 của tòa nhà cũng thuộc Kim, những tầng có sô đuôi là 4 hoặc 9 cũng thuộc Kim, như tầng 14, 24, 34...

Tòa nhà sô 5 và sô 10 thuộc trung tâm, thuộc Thổ. Do đó, tầng 5 và tầng 10 của tòa nhà thuộc Thổ, những tầng có sô đuôi là 5 hoặc 10 cũng thuộc Thổ, như tầng 15, 25, 35...

Chọn tầng ỉầu

Các nguyên tố của ngũ hành không tồn tại độc lập, mà có quạn hệ tương hỗ và chê ước lẫn nhau. Đây chính là dạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Thứ tự tương sinh là: Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa.

Chọn tầng lầu

Thứ tự tương khắc là: Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa. Khi chọn lựa tầng lầu cần chú ý: ngũ hành của tầng lầu có tác dụng tương sinh tương trợ đối với ngũ hành trong mệnh của người cư trú là cát. Ngược lại, có tác dụng tương khắc thì bất cát. Nếu ngũ hành của sô tầng sinh chủ mệnh, trợ chủ mệnh thì cát; khắc chủ mệnh thì bất cát. Còn ngũ hành của chủ mệnh khắc ngũ hành sô tầng thì bình thường.

Một số thầy phong thủy cho rằng: bạn có thế căn cứ vào năm sinh cầm tinh của mình để định tầng lầu, nguyên tắc cụ thể là:

Phàm là người tuổi Hợi, tuổi Tý sinh vào các năm 1923, 1924,1935,1936,1947,1948,1959,1960,1971,1972,1983, 1984, 1995, 1996, 2007, 2008, thì chọn tầng sô 1, 4, 6, 9 là rất thích hợp, bao gồm tầng 11, 14, 16, 19 và 21, 24, 26, 29...

Phàm là người tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tuổi Tuất, sinh vào các năm 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949,1952,1955,1958,1961,1964,1967,1970,1973,1976,1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, thì chọn tầng lầu số 2, 5, 7, 10 là thích hợp;

Phàm là người tuổi Dần và tuổi Mão, sinh vào các năm 1926, 1927,1938,1939,1950,1951,1962, 1963,1974,1975,1986,1987, 1998, 1999, chọn tầng lầu số 1, 3, 6, 8 là thích hợp;

Phàm là người tuổi Tỵ và tuổi Ngọ, sinh vào các năm như 1929, 1930,1941, 1942, 1953,1954, 1965,1966,1977,1978,1989, 1990, 2001, 2002, chọn tầng số 2, 3, 7, 8 là thích hợp.

Phàm là người tuổi Thân tuổi Dậu, sinh vào các năm 1920, 1921, 1932, 1933, 1944, 1945, 1956, 1957, 1968, 1969, 1980, 1981, 1992, Ì993, 2004, 2005, chọn tầng lầu số 4, 5, 9, 10 là thích hợp.

Nhưng không phải mọi người trong nhà đều có cầm tinh giống nhau, vậy nên chọn tầng lầu theo cầm tinh của ai? Nên chọn theo chủ hộ hoặc người bỏ tiền ra mua căn hộ.

MỚI NHẤT
logo