Vietnam Moving
Vietnam Moving

Kích thước nhà

Vinamoving.com | 4/6/2017

Vina Moving dịch vụ chuyển nhà hay dịch vụ chuyển văn phòng

Đơn vị độ dài của nhà ở thường là bộ. 4 thước 5 thốn là 1 bộ (dây là quy ước chia độ cổ đại, khác với thước hiện đại), 9 thước là 2 bộ. 1 bộ bắt đầu là kiến, 2 bộ là trừ, 3 bộ là mãn, 4 bộ là bình, 5 bộ là định, 6 bộ là chấp, 7 bộ là phá, 8 bộ là nguy, 9 bộ là thành, 10 bộ là thu, 11 bộ là khai, 12 bộ là bế, 13 bộ là kiến, 14 bộ là trừ.

Nhũng bước này lại thể hiện sự cát - hung. Kiến là nguyên cát, trừ là minh đường, mãn là thiên hình, bình là quyển thiệt, định là kim quỹ, phá là xung sát, nguy là ngọc đường, thành là tam hợp, thu là tặc kiếp, khai là sinh khí, bế là tai họa. Trong dó, kiến, mãn, bình, thu đen; trừ, nguy, định, chấp vàng; thành khai đều có thể dùng; bế phá không thích hợp.

Vận dụng những bước này như thế nào? Nếu nhà rộng thì chú ý không phạm mãn, bình, thu, bế; nhà dài thì cần theo trừ, định, chấp, khai. Nếu số bộ của nhà ở hợp trừ, định, chấp, nguy, khai, kiến thì cát tường.

kích thước nhà

Trình bày và phân tích về kết cấu nhà ở, chủ yếu thiên về nhà ở dân gian.

Khu vực nền tảng xây dựng nhà ở nên trước cao sau thấp, không nên trước thấp sau cao. Nền tảng có dạng trước hẹp sau rộng là phú quý; trước rộng sau hẹp là thiếu tiền tài. Khu vực nền tảng xây dựng có dạng hình tam giác thì nhân tài lưỡng không. Khu vực nền tảng xây dựng bốn góc đều khiếm khuyết tuyệt đối không nên ở. Khu vực nền tảng xây dựng có hình vuông là cát.
Phong thủy rất coi trọng quan hệ giữa nhà và nhà, có rất nhiều điều cấm kị.

Dân gian thường nói: những căn nhà dược làm song song với nhau cần phải nằm trên một đường thẳng, tục gọi là nhất điều tích hay nhất diều long; hơn nữa, cần phải cao thấp như nhau. Nếu căn nhà nhô ra phía trước, thì gọi là cô nhạn xuất đầu, chủ nhà sẽ bị góa vợ (chồng). Nếu nhà thụt về phía sau thì gọi là thác nha, cặp vợ chồng trẻ sẽ bất an. Nếu nhà cao thâp không đều nhau, thì được gọi là khí cao đè ép thấp. Nhà phía bên trái có thể cao hơn nhà bên phải, tối kị nhà bên phải cao hơn nhà bên trái. Phong tục quy định là: ta thanh long hữu bạch hổ, thà là thanh long cao vạn trượng, không để bạch hổ cất đầu.

Phía trựớc nhà không nên có nhà hoang không người ở.

MỚI NHẤT
logo