Vietnam Moving
Vietnam Moving

Phương vị treo đồng hồ thích hợp

Vinamoving.com | 4/6/2017

Bạn có nhu cầu chuyen nha tron goi hay chuyen van phong tron goi hãy liên hệ Vina Moving

Trong gia đình, ngoài đồng hồ báo thức thường có mấy cái đồng hồ treo tường để tiện xem giờ.

Vậy đồng hồ nên treo ở vị trí nào trong phòng thì thích hợp? ơ đây, tác giả sẽ giới thiệu phương pháp treo đồng hồ theo năm tuổi của bạn. Ví dụ bạn tuổi Tý, thì nên treo đồng hồ trên tường phía Bắc ở góc Đông Bắc của căn phòng. Bạn hãy tham khảo phương vị treo đồng hồ theo năm tuổi dưới đây:

Tuổi tý: Đối với người sinh vào các nãm 1924, 1936, 1948,1972, 1984, 1996, 2008, đều nên treo đồng hồ trên bức tường phía Bắc ở góc Đông Bắc của phòng mình.

Tuổi sửu: Đối với người sinh vào các năm 1925, 1937, 1949,1973, 1985, 1997, 2009, đều nên treo dồng hồ ở vị trí chính giữa bức tường phía Bắc trong phòng mình.

Tuổi dần: Đối với người sinh vào các năm 1926, 1938, 1950,1974, 1986, 1998, 2010, đều nên treo đồng hồ trên bức tường phía Bắc ở góc Tây Bắc của phòng mình.

Tuổi mão: Đối với người sinh vào các năm 1927,1939, 1951,1975, 1987, 1999, 2011, đều nên treo đồng hồ trên bức tường phía Tây ở góc Tây Bắc của phòng mình.

Phương vị treo đồng hồ thích hợp

Tuổi thin: Đối với người sinh vào các năm 1928,1940,1952,1976, 1988, 2000, đều nên treo đồng hồ ở vị trí chính giữa của bức tường phía Tây trong phòng mình.

Tuổi tỵ: Đối với người sinh vào các năm 1929, 1941, 1953,1977, 1989, 2001, đều nên treo đồng hồ trên bức tường phía Tây ở góc Tây Nam của phòng mình.

Tuổi ngọ: Đối với người sinh vào các năm 1930, 1942, 1954,1978, 1990, 2002, đều nên treo đồng hồ trên bức tường phía Nam ở góc Tây Nam trong phòng mình.

Tuổi mùi: Đối với người sinh vào các năm 1931, 1943,1955,1979, 1991, 2003, đều nên treo đồng hồ vị trí chính giữa bức tường phía Nam trong phòng mình.

Tuổi thân. Đối với người sinh vào các năm 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, đều nên treo đồng hồ trên bức tường phía Nam ở góc Đông Nam của phòng mình.

Tuổi dậu: Đối với người sinh vào các năm 1933, 1945, 1957, 1969,1981, 1993, 2005, đều nên treo đống hồ trên bức tường phía Đông ở góc Đông Nam trong phòng mình.

Tuổi tuất: Đối với người sinh vào các năm 1934, 1946, 1958,1970,1982, 1994, 2006, đều nên treo đồng hồ ở vị trí chính giữa của bức tường phía Đông trong, phòng mình.

Tuổi hợi: Đối với người sinh vào các năm 1935, 1947, 1959,1983, 1995, 2007, đều nên treo đồng hồ trên bức tường phía Đông ở góc Đông Bắc của phòng mình.

Tuy nhiển, việc treo đồng hồ cũng cần chú ý đến nguyên tắc thuận tiện, thực dụng.

MỚI NHẤT
logo